Phụ phí xăng dầu và tỉ giá

Phụ phí và tỉ giá
  1. Phí nhiên liệu: 17%
  2. Vùng sâu, vùng xa: 20% cước chính.
  3. Tỉ giá USD = 22,430 VNĐ
23-12-2015
Không có bình luận.